Brandstoffen > Stookolie

 
 

Gasolie

Stookolie is één van de producten voortkomend uit de raffinage van ruwe aardolie. Het wordt onder de naam mazout gebruikt als huisbrandstof voor de verwarming van gebouwen. Het kan ook als motorbrandstof dienst doen omdat het gelijkaardig is aan diesel.

In dat geval mag het enkel gebruikt worden voor bepaalde dieselmotoren waarvoor het gebruik wettelijk toegelaten is ( stationaire motoren, machines voor openbare werken, landbouwmaterieel, enz ...) Het gebruik ervan is ten strengste verboden voor wegvoertuigen, omwille van de hogere taksen en bijgevolg een hogere verkoopprijs.

Om het onderscheid te maken tussen mazout en diesel, en zo fraude te voorkomen, geeft men de producten een verschillend kleur, mazout is rood getint en diesel is lichtgeel.

Mazout is milieuvriendelijk en veilig. Grote hoeveelheden mazout kunnen zonder enig gevaar worden opgeslagen in een al dan niet ingegraven opslagtanks. Bij normale omgevingstemperatuur is het product zelfs niet ontvlambaar.

Bescherm u tegen de vorst! Opdat u de winter onbezorgd en warm zou kunnen doorbrengen, kunnen wij tevens wintergasolie leveren. Wij raden deze bescherming in het bijzonder aan voor tanks die buiten geplaatst zijn, die zich bevinden op een plaats blootgesteld aan de wind of op een slecht geïsoleerde plaats. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van petroleum om stolling tegen te gaan.

Vergeet niet de winterbescherming te vragen bij uw bestelling!

Gasolie extra

Gasolie Extra wordt gedefinieerd als zijnde een gasolie die voldoet aan de eisen van de norm NBN EN 590: brandstoffen voor wegvoertuigen - gasolie diesel, met een maximum toelaatbaar zwavelgehalte van 50mg/kg. Met uitzondering van de kleur is het dus een gasolie met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen en dezelfde prestaties als dieselbrandstof voor dieselmotoren.

De pluspunten van Gasolie Extra (motorbrandstof):

1. Ecologie: zeer laag zwavelgehalte (maximaal 0.005%)

  • vermindering met 75% van de uitstoot van zwaveldioxide in de atmosfeer
  • geschikt voor catalysatoren en roetfilters

2. Prestaties: voldoet aan de eisen van de norm NBN EN 590 van de dieselbrandstof

  • Betere motorprestaties:

- hoog cetaangetal = makkelijker starten
- zuiverdere en minder lawaaierige verbranding
- vermindering van de uitstoot van zwarte rook bij koudstarten en bij versnellen

3. Toepassing: alle type's dieselmotoren, oude en nieuwe, en alle type's machines

  • smerings-additief = waarborgt de goede smering van de inspuitpomp en van de injectoren
  • zeer laag asgehalte = de vorming van afzettingen op de warmste punten, zoals de injectoren, de verbrandingskamers en de uitlaatkleppen, wordt geminimaliseerd