Logo-PMO
Logo-PMO

STOOKOLIE VOORDELEN

MAZOUT, EEN SLIMME BESLISSING!

Kiezen voor stookolie is een bewuste keuze. Stookolie helpt u om te besparen, is comfortabel en biedt veel toekomstmogelijkheden op het gebied van nieuwe technologieën en milieu.

Zo zijn er nu ook koolstofarme vloeibare brandstoffen die kunnen bijdragen tot een snellere energietransitie naar een koolstofneutraal België. Met deze  innovaties komt de sector tegemoet aan de groeiende belangstelling van jou als consument voor milieubewustere en voordeligere manieren om te verwarmen. En ze helpen ook om het streefdoel van Europa te halen om tegen 2050  volledig klimaatneutraal te zijn.

Je kunt ze zonder of met minieme aanpassingen gebruiken in je bestaande stookolieketel en -opslagtank.

  • Uw reservoir: uw vrijheid! Dankzij uw reservoir beheert uw zelf uw energievoorraad. U beslist dus zelf wanneer, hoeveel u bestelt en tegen een prijs die u op voorhand kent. Uw eindfactuur is gekend op voorhand; zonder verrassingen. Van autonomie gesproken!
    Weetje: De stookolieprijs reageert vrijwel onmiddellijk op de schommelingen van internationale olieprijzen, zowel naar boven als beneden. Aardgas volgt met een vertraging van ongeveer 6 maanden.
  • Geen bijdrage of netwerk voor verwarming met stookolie: wie verwarmt met stookolie, betaalt niet voor de huur van een teller, de investeringen en onderhoud van een leidingennet of abonnement. Laat uw factuur niet bepalen door netwerkbeheerders en voorkom zo onaangename verrassingen.
  • Stookolie is absoluut veilig! U kan op beide oren slapen! Er is geen ontploffingsgevaar en u wordt verwittigd tegen Co-vergiftiging.
  • Langetermijn keuze: Dankzij de nieuwe generatie koolstofarme stookolie zal deze permanent beschikbaar zijn en kunnen ze niet uitgeput raken. Zo is uw comfort ook op dat vlak veilig gesteld. Deze stookolie kun je zonder of met minieme aanpassing gebruiken in je bestaande stookolieketel - en opslagtank.
  • Milieubewust. Mazout, een voordelige brandstof die u perfect kan combineren met hernieuwbare energieën zoals zonnepanelen. Daarnaast zorgt de nieuwe generatie stookolie (50% gebruik in de verwarmingsinstallatie) voor een verlaging van de CO2-uitstoot met bijna 90% van de woning.
  • Moderne installaties zijn compact en geluidsarm. De nieuwe reservoirs plaatst men gemakkelijk in een (kruip)kelder of garage. Bovendien bestaat er een ruime keuze aan reservoirs, in alle maten en gewichten.
  • Alles in één systeem. Een nauwkeurige temperatuurregeling zorgt voor de juiste, comfortabele warmte en volop sanitair warm water.